HOME OM CEBIO YDELSER FOR KUNDER FOR INVESTORER KONTAKT    
CEBIO » INVESTORER
 

 

FOR INVESTORER

Forskning i planters kemi og disses egenskaber åbner for nye spændende investerings- og markedsmuligheder i form af blandt andet nye medicinske
og sundhedsfremmende produkter, nye produktegenskaber, ingrediense
og additiver til fødevareindustrien.

CEBIO ser private investeringer som det instrument, der bedst og hurtigst
kan sikre kommercialisering af lovende forskningsresultater.

CEBIO kan efter aftale med sine kunder videreformidle forskningsresultater.
Vi ønsker derfor at opbygge tætte relationer til investorer og virksomheder
med henblik på at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv.

For yderligere information kontakt:
Bjarne Mahler Schou, Tel. +45 2893 3526
E-mail: bms@cebio.dk

© 2011 CEBIO – All Rights Reserved / WebDesign BALMER /